Διδακτικές Δραστηριότητες

 

Φέτος, για τη διδακτική περίοδο 2018-19, ο ΦΩΤΗΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ θα δώσει τους ακόλουθους κύκλους παραδόσεων στα γραφεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Αριστοτέλους 47-49, 2ος όροφος, γραφείο 14  (βλ. πλήρες πρόγραμμα στο blog της ΕΔΠ, ediasp.blogspot.com):

 

Εισαγωγή στην ιστορία τής φιλοσοφίας – κύκλος γ΄: σύγχρονη φιλοσοφία*
Κάθε Δευτέρα, από 5-11-2018, ώρα 8.00΄-10.00΄μ.μ. Διάρκεια: 25 συναντήσεις (50 ώρες)
 
 
1. Ιστορικά για τον δέκατο ένατο αιώνα.
 
2. Η εγελιανή αριστερά και ο Λουδοβίκος Φώυερμπαχ. Η ένσταση
    του Στίρνερ.
 
3. Μαρξ.
 
4. Κίρκεγκωρ.
 
5. Σοπενχάουερ.
 
6. Νίτσε.
 
7. Μπεργκσόν και βιταλισμός.
 
8-10. Ο Φρόυντ και η ψυχανάλυση.
 
11. Μετά τον Φρόυντ.
 
12. Ο Αύγουστος Κοντ και ο θετικισμός στα τέλη τού δέκατου ένατου
      αιώνα: βρετανικός εξελικτισμός, αμερικανικός πραγματισμός και ο
      γερμανικός νεοκαντιανισμός.
 
13. Η «στροφή» τού Frege και ο θετικισμός στον εικοστό αιώνα.:
       λογικισμός, λογικός εμπειρισμός, αναλυτική φιλοσοφία, Popper.
 
14. Η χουσερλιανή φαινομενολογία και η ερμηνευτική παράδοση.
 
15. Max Scheler· Martin Heidegger.
 
16. Υπαρξισμοί και περσοναλισμοί· Jean-Paul Sartre  και Μ. Merleau-Ponty.
 
17. Ευρωπαϊκός μαρξισμός: Karl Korsch, Georg Lukács, Antonio Gramsci και ο Ernst Bloch.
 
18. Η Σχολή τής Φραγκφούρτης και η Κριτική Θεωρία.
 
19. Walter Benjamin· Η διαλεκτική τού διαφωτισμού.
 
20. Το «γλωσσολογικό μοντέλο» και ο γαλλικός στρουκτουραλισμός.
 
21. Μεταστρουκτουραλισμοί: Foucault, Deleuze.
 
22. Μεταστρουκτουραλισμοί: Derrida, Lyotard.
 
23. Πέρ’ από τον μαρξισμό: Παπαϊωάννου, Καστοριάδης, Αξελός.
 
24. Jürgen Habermas, και η επικοινωνιακή θεωρία τής δημοκρατίας.
 
            25. Προς τον εικοστό πρώτο αιώνα: κριτικές αποτιμήσεις από τη σκοπιά τού
                   παρόντος.
 
 
* Ο κύκλος θα μεταδοθεί και διαδικτυακώς.
 
 
 
ΙΙ & ΙΙΙ.
Μορφές και θέματα της κοινωνικής ανθρωπολογίας (β΄ μέρος)*
Κάθε Τρίτη & Τετάρτη, από 6 & 7-11-2018, ώρα 8.00΄-10.00΄μ.μ. Διάρκεια: 22
συναντήσεις (44 ώρες).
 
 
11-12. Η κοινωνική επιστήμη τού Max Weber.
 
13. Ο δομολειτουργισμός τού Radcliffe-Brown· o Evans-Pritchard, ο Meyer Fortes και οι  
       βρετανοί αφρικανιστές.
 
14. Η Ruth Benedict και τα «πολιτισμικά πρότυπα»· η Margaret Mead και η ανθρωπολογία τού φύλου.
 
15. Γαλλική ανθρωπολογία και εθνογραφία: οι επίγονοι του σουρεαλισμού.
 
16. O Victor Turner και η ανάλυση της τελετουργίας (A. Van Gennep). 
 
17. Η Mary Douglas και τα «πρότυπα καθαρότητας»· O Ioan M. Lewis και η
     «εκστατική θρησκεία».
 
18-19. Ο Claude Lévi-Strauss και οι στοιχειώδεις νοητικές δομές τού ανθρώπου.
 
20. Edmund Leach. Ο Luis Dumont και οι ιεραρχικές κοινωνίες (η περίπτωση της
        Ινδίας).
 
21. Τα επιστημολογικά μοντέλα τού Gregory Bateson: ανθρωπολογία και οικολογία.
 
22. Ο Clifford Geertz και η ερμηνευτική των πολιτισμών· η «συμβολική» 
        ανθρωπολογία τού David M. Schneider.
 
23. Ο Karl Polanyi και η οι οικονομική ανθρωπολογία· η τεθλασμένη διαδρομή τού
       Marshall Sahlins.
 
24. Ο μαρξισμός και η κοινωνική ανθρωπολογία. Maurice Godelier.
 
25. O Georges Ballandier και η πολιτική ανθρωπολογία· o Pierre Clastres και το
       αίνιγμα του κράτους.
 
26. Ο  John K. Campbell και οι κοινωνίες τής «τιμής και ντροπής»· ο John Davis και
       η ανθρωπολογία τής Μεσογείου.
 
27. Pierre Bourdieu και οι «πολιτισμικές πρακτικές»· ο Raymond Williams και οι
       βρετανικές Πολιτισμικές Σπουδές.
 
28. O Edward W. Said και οι Μεταποικιακές Σπουδές.
 
29. G.E. Marcus & M.J. Fischer, ένας ανθρωπολογικός αυτοαναστοχασμός. Μια «μεταμοντέρνα» ανθρωπολογία;
 
30. Παράρτημα 1: Ανθρωπολογία τής γλώσσας.
 
31. Παράρτημα 2: Ανθρωπολογία τής τέχνης και της μουσικής.
 
32. Παράρτημα 3: Η εθνοψυχανάλυση.
 
 
* Αν υπάρξει αρκετός αριθμός ενδιαφερομένων, ο κύκλος μπορεί να μεταδοθεί και διαδικτυακώς.

 


------------------------------------------------------------------

Την ίδια περίοδο, στο αναγνωστήριο ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ στην Πάτρα (τριών Ναυάρχων 17), ημέρα Σάββατο και ώρα 6:00-9:00 μ.μ., θα δώσει την ακόλουθη σειρά παραδόσεων:

 
ΜΟΡΦΕΣΕΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ - Α΄ Μέρος
 
 
 
24 Νοεμβρίου 2018:
Εισαγωγικοί ορισμοί. Το ταξίδι και ο «άλλος».
 
8 Δεκεμβρίου 2018:
Η παλαιοανθρωπολογία και το πρόβλημα της καταγωγής τού ανθρώπου.
 
12 Ιανουαρίου 2019:
Ο Lewis Henry Morgan και η κατασκευή τής συγγένειας. Henry Main, Bachofen και McLennan.
 
26 Ιανουαρίου 2019:
O Edward Tylor και ο φάκελος «θρησκεία»· Robertson Smith και J.C. Frazer.
 
9 Φεβρουαρίου 2019:
Ο Franz Boas και η ετερογένεια των πολιτισμών. Η αποστολή στα Στενά Τόρρες (Alfred Haddon και W.H. Rivers).
 
23 Φεβρουαρίου 2019:
Ο Bronislaw K. Malinowski και η εδραίωση της επιτόπιας έρευνας. 
 
16 Μαρτίου 2019:
               Η γαλλική κοινωνιολογική σχολή (Emil Durkheim, Marcel Mauss) - Ι.
 
30 Μαρτίου 2019:
               Η γαλλική κοινωνιολογική σχολή (Emil Durkheim, Marcel Mauss) - ΙΙ.
 
13 Απριλίου 2019:
Η κοινωνική επιστήμη τού Max Weber.
 
 
4 Μαΐου 2019:
Ο δομολειτουργισμός τού Radcliffe-Brown· Evans-Pritchard, Meyer Fortes και οι βρετανοί αφρικανιστές.
 
18 Μαΐου 2019:
Η Ruth Benedict και τα «πολιτισμικά πρότυπα»· η Margaret Mead και η ανθρωπολογία τού φύλου.
 

*

Πληροφορίες-διοργάνωση: Σωτήρης Λυκουργιώτης, τηλ. 6977-039473, lykourgiotis@upatras.gr

Άγγελος Αθανασόπουλος, τηλ. 6971-542785, agisath@gmail.com