Τροχιές του Αισθητικού

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Προλεγόμενα

 

Εισαγωγή: μια «αρχαιολογία» του αισθητικού;

 

1. Από την πρωτοϊστορία του αισθητικού: το κάλλος ως οντολογική κατηγορία


Παράρτημα
: Το αίνιγμα της «αντίστροφης προοπτικής»

 

2. Η θέσπιση μιας «αυτόνομης» αισθητικής σφαίρας από τον Καντ, και οι μεταμορφώσεις της ως τον Benedetto Croce

 
Παράρτημα
I: Η κοινωνιολογία του γούστου ως αποδόμηση της καλαισθητικής κρίσης (Pierre Bourdieu)
Παράρτημα
II: «Μεταμοντερνισμός», ή η αισθητική ως ιδεολογία (J.F. Lyotard, N. Goodman)

 

3. Η Αισθητική ως ιστορικοφιλοσοφική κατηγορία: από τη μεγάλη Αισθητική του  Χέγκελ στην Αισθητική Θεωρία του T.W. Adorno

 

4. Η βαρύτητα του αισθητικού στοιχείου στη Σχολή της Φραγκφούρτης, και ορισμένα παράλληλα μοτίβα στον Walter Benjamin και στον Martin Heidegger

                                   

Παράρτημα I: Μπωντλαίρ, ή το τελευταίο γραπτό του W. Benjamin
Παράρτημα II: «Ο Χαίλντερλιν και η ουσία της ποίησης» του M. Heidegger
Παράρτημα IΙΙ: Ο Merleau-Ponty και «Η αμφιβολία του Σεζάν»

 

5. Η γένεση του πεδίου «θεωρία της λογοτεχνίας»


Παράρτημα I: H κριτική ως οικουμενική ιστορία του πνεύματος (M.H. Abrams)

Παράρτημα II: Η «άνοδος του αναγνώστη» στη φιλολογική κριτική (Η.R. Jauss, W. Iser)

Παράρτημα IIΙ: Η λογοτεχνία και το αρχέτυπο (Northrop Fry)
Παράρτημα IV: Λογοτεχνία και πολιτισμικές διεκδικήσεις (W. Mülmann)
Παράρτημα V: O συγγραφέας και η δύναμη του αρνητικού (Μ. Blanchot)

6. Φιλοσοφία της γλώσσας, αισθητική, και αφηγηματική πολυφωνία: η «διαλογική ανθρωπολογία» του Μιχαήλ Μπαχτίν


Παράρτημα: Για την κοινή μήτρα ποίησης-μουσικής/ Για την ποιητική «πολυφωνία»

 

7. Το νεοτερικό ευρωπαϊκό πνεύμα και η εικαστική ανασύνταξη της φύσης

 

8. Η έκσταση ως αναπαράσταση: θρησκευτική εικονοποιία και εικαστική μορφοποίηση στη σύγχρονη τέχνη

 

9. Η τελετουργία και η σκηνή (Μπρεχτ-Αρτώ)

 

 *

Παράρτημα Ι:  H «αισθητική εμπειρία» στην ινδική παράδοση

 

Παράρτημα ΙΙ:  Ιαπωνική αισθητική

 

Βιβλιογραφικός οδηγός

Ευρετήριο