Ερμηνευτικά για τη Σχολή της Φραγκφούρτης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Προλεγόμενα

 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

 

1. Από τη φιλοσοφία της γλώσσας του Walter Benjamin στη Διαλεκτική

  του  διαφωτισμού και στην Αισθητική θεωρία του Adorno

 

2. Βία του νόμου και βία της απολύτρωσης (Walter Benjamin)

 

3. Theodor W. Adorno, ή στοχαστής σε χαλεπούς καιρούς

 

4. Δοκιμιακή μορφή και κριτικός στοχασμός (T.W. Adorno)

 

5. Αρνητική διαλεκτική: η φιλοσοφική διαθήκη του Adorno

 

6. Το αισθητικό και το πολιτικό: θεωρητικό και ιστορικό πλαίσιο μιας

  συζήτησης 

     

7. Η συζήτηση για τον αντισημιτισμό στους κύκλους του Ινστιτούτου,

   και το σημερινό σιωνιστικό πρόβλημα (Max Horkheimer)

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

 

8. Ο «διεπιστημονικός υλισμός» του Horkheimer και οι θεωρητικές προκλήσεις του παρόντος

 

9.  «Διαλεκτικές εικόνες» στους πολιτικούς στοχασμούς του Walter Benjamin

 

10. Στο εργαστήριο της Διαλεκτικής του διαφωτισμού

 

11. Ξαναδιαβάζοντας μια φιλοσοφία της απελευθέρωσης (Herbert Marcuse)

 

12. «Μέσα και έξω»: η Κριτική Θεωρία στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

 

 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

 

13. Οι μεταμορφώσεις της Κριτικής Θεωρίας, και το πρόβλημα της θεωρητικής συνέχειας της Σχολής (Albrecht Wellmer)

 

14. Το ζήτημα της φύσης στη Νέα Σχολή (Alfred Schmidt) 

 

15. Η αντοχή της διαλεκτικής σκέψης (Karel Kosík)

 

16. Η εποχή της συνθηκολόγησης και το δίχτυ των ιδεολογιών της (Russel Jacoby)

 

17. Η κοινωνιοπαθολογία του όψιμου αστικού πολιτισμού (Cristopher Lash)

18. Μια ψυχαναλυτική συμβολή στην κριτική των φιλελεύθερων ιδεολογημάτων (Slavoj Žižek)

 

 

Υστερόγραφο για την Κριτική Θεωρία σήμερα