Νιτσεϊκές μεταμορφώσεις

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Εισαγωγή

 

Ο Νίτσε και η αθέατη όψη του στοχασμού

 

Η νιτσεϊκή κληρονομιά στη Γαλλία του ’60 και η «φιλοσοφία της επιθυμίας» του Gilles Deleuze

 

Το σκάνδαλο της «αιώνιας επιστροφής»

 

Το πρόβλημα μιας «διαπλαστικής» φιλοσοφίας και όψιμες μορφές ατομικισμού

 

Η πρόκληση και τα όρια του (νέο)πραγματισμού

 

Παράρτημα: Ο Κίρκεγκωρ και ο «φαύλος κύκλος» της αμαρτίας