Μελέτες για το Ιερό

 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή

 1. Ο Rudolf Otto, το καντιανό Υψηλό, και η έννοια του ιερού έναντι της ιστορίας

 2. Μαγεία και θρησκεία/ Μύθος και τελετουργία: κόμβοι σε μιαν ανθρωπολογία του ιερού

 3. Διόνυσος θεραπευτής

 4. Ψυχότροπα φυτά, σαμανισμός και μια ορισμένη πηγή του ιερού

 5. Ιουδαιοχριστιανικά:

            α. Για τη θρησκεία του Ισραήλ

            β. Η χριστιανική ανθρωπολογία και το επιχείρημα του Παύλου

            γ. Το πρόβλημα της Τριάδας

 6. Μυστικές απηχήσεις στη φιλοσοφία της γλώσσας και την αισθητική του Walter Benjamin, ή ο δρόμος της Καββάλα