Αντι-Επιστημολογικά

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προλεγόμενα

1. Είναι δυνατός ένας διάλογος θετικής επιστήμης και φιλοσοφίας; Ι-ΙΙ

2. Ιατρική-γνώση-εξουσία, και η γαλλική επιστημολογική σχολή

     Παράρτημα: Για την προϊστορία της επιστημολογίας

3. Το τέλος της επιστημολογίας και η συνηγορία της γης

4. Το ψηφιακό και το αναλογικό

5. Φιλοσοφία και κοινωνική ανθρωπολογία: όψεις ενός διαλόγου

Επίμετρο: Για το γνωσιοθεωρητικό καθεστώς των μαθηματικών (υποτροπές μιας διένεξης)