1. Η πρόοδος ως θυσία, και οι έννοιες της μίμησης και του οργίου στη σύγχρονη θεωρία
 2. Όταν οι φιλόσοφοι άλλαζαν τον κόσμο: μια ανθρωπολογική ανάγνωση της πρώιμης ελληνικής φιλοσοφίας
 3. Η στρατηγική των περί της φύσεως εννοιών στον Αριστοτέλη
 4. Η καταγωγή των αγγέλων και η ανάδυση της μονοθεϊστικής ιδέας
 5. Για την αραβομουσουλμανική φιλοσοφία του Μεσαίωνα
 6. Η «αισθητική εμπειρία» (rasa) στην ινδική παράδοση
 7. Ιαπωνική αισθητική
 8. Σαμανισμός και μυστική στο έργο τού Αντρέι Ταρκόβσκι
 9. Ο Αντόρνο και το ζήτημα της τζαζ
 10. Η φύση ως γραφή: θάνατος και παρουσία μέσα στη γλώσσα
 11. Η νιτσεϊκή κληρονομιά στη Γαλλία του ’60 και η «φιλοσοφία της επιθυμίας» του Gilles Deleuze
 12. Ιατρική-γνώση-εξουσία και η γαλλική επιστημολογική σχολή
 13. H εποχή της αντιψυχιατρικής
 14. Μια στρωματογραφία της ανθρώπινης ψυχής. Παρουσίαση του έργου τού Stanislav Groff
 15. H συζήτηση για την αντισημιτισμό στους κύκλους τού Ινστιτούτου της Φραγκφούρτης και το σημερινό σιωνιστικό πρόβλημα
 16. Ο νέος Άξονας και ο παγκόσμιος ολοκληρωτικός πόλεμος
 17. Το ψεύδος της οικονομίας και η τρίτη διατύπωση της καντιανής προσταγής
 18. Κρίση
 19. Ο φιλοσοφικός στοχασμός σε συνθήκες κρίσης
 20. Η «διαλεκτική του κυρίου-και-του-δούλου» από τον Χέγκελ στον Νίτσε
 21. Η σχεσιο-διαδικασιακή φιλοσοφία τού Alferd North Whitehead
 22. Σκέψεις πάνω στην "απαισιόδοξη ανθρωπολογία"
 23. Μακριά και ακατάληκτη συνομιλία με τον Γιάννη Καλιόρη
 24. Υπάρχει μια αναρχική θεωρία του κράτους;
 25. Από τον χρηματοπιστωτικό καπιταλισμό στον βιοπολιτικό ολοκληρωτισμό
 26. Καπιταλισμός, τεχνοεπιστήμη, ιατρική: Το άρρηκτο πλέγμα
 27. Το τελευταίο έγκλημα τής Δύσης